Harkitsetko videovalvonnan asentamista?
– Mitä sinun tulee ottaa huomioon

Videovalvonta on yleistynyt viime vuosina valtavasti, yksi suurimmista asian edistäjistä on teknologian kehittyminen ja hintojen aleneminen. Samaan aikaan tarpeet ovat kasvaneet ja tämä yhdistettynä teknologian ja hintatason kehitykseen on laskenut hankinta kynnystä selkeästi.
Tässä artikkelissa käsittelen aihetta pienten toteutusten näkökulmasta asioita yhteenvetäen. Jos tahdot tietää asioita enemmän tai suunnittelet laajempaa videovalvonta toteutusta, niin suosittelen tutustumaan esim. Turva-alan yrittäjien julkaisemaan Kameravalvontaoppaaseen.

Miten lähteä liikkeelle?

Aluksi kannattaa esittää joitakin kysymyksiä, osaan vastaukset ovat varmasti valmiina koska olet jo harkitsemassa videovalvontaa.

Ensiksi kannattaa selventää itselle mitä ja miksi halutaan kuvata? Toiseksi missä, millä laitteilla ja milloin videoita on tarvetta katsoa? Tarvitaanko jatkuvaa tallennusta, seurantamonitoreja tai siirtää/luovuttaa tallenteita johonkin? Mitä tulee ottaa huomioon IT:n ja viranomaisten puolesta? Antaako vakuutusyhtiö alennuksia videovalvonnan toteuttamisen jälkeen ja mitä vaatimuksia vakuutusyhtiöllä on valvontaratkaisun tasosta? Mitä rajoitteita laki asettaa?

Kun olet miettinyt vastaukset yllämainittuihin kysymyksiin, olet paljon valmiimpi aloittamaan videovalvontajärjestelmänhankinnan ja toteuttamisen.

Millainen järjestelmä kannattaa hankkia?

Itsenäinen irrallinen järjestelmä: Näitä järjestelmiä voi hankkia lähimmästä marketista tai kodinkoneliikkeestä, internet on täynnä näitä järjestelmiä tarjoavia liikkeitä, sekä useat turva-alan yrityksen tarjoavat myös näitä järjestelmiä. Itsenäiset irralliset järjestelmät koostuvat yleensä tallentimesta (DVR/NVR) ja yhdestä tai useammasta kamerasta. Tallennin mahdollistaa 24/7 videotallennuksen.

Näissä järjestelmissä kamerat kytketään yleensä suoraan tallentimeen, josta ne saavat sähkövirran ja lähettävät kuvaa/videota tallentimelle. Joskus näiden järjestelmien yhteyteen on mahdollista saada mobiiliapplikaatio, tai voit seurata kuvia/videota paikalliselta ruudulta.

Pattereilla/akuilla varustetut kamerat (yleensä tee-se-itse asennuksiin): Nämä ratkaisut ovat yleensä koteihin suunnattuja ja käyttävät paristoja/akkuja yksinkertaistaakseen asennusta. Nämä kamerat tuottavat kuvaa/videota, mutta harkitse tarkkaan ennen kuin käytät tällaisia ratkaisuja yrityksessäsi.
Paristo/akku käyttöiset ratkaisut tallentavat lähes poikkeuksetta lyhyitä liiketunnistuksella käynnistettyä clippejä tai kuvasarjoja joista näet mitä tapahtui menneisyydessä, mutta et voi nähdä mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä. Tämä riittää joillekin, mutta sinä yrität turvata yritystäsi varkauksilta, petoksilta ja muilta uhilta. Näin ollen 24/7 tallennus ja live video ovat kriittisen tärkeitä.

Integroitu kamerajärjestelmä: Näissä ratkaisuissa on tallennin ja yksi tai useampi kamera, järjestelmä välittää videota olemassa olevan verkkosi ylitse ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden seurata videokuvaa, tallenteita ja hallita järjestelmää verkon ylitse.

Vaikka integroitu kamerajärjestelmä on samankaltainen itsenäisen irrallisen järjestelmän kanssa laitteiden osalta, on niissä 2 erittäin tärkeää erottavaa tekijää:

  1. Integroidut järjestelmät ovat yhteydessä internetin välityksellä, mahdollistaen ohjelmistopäivitykset, joilla parannetaan kameroiden ominaisuuksia, analytiikkaa ja hallittavuutta. Päivityksillä kamerasi ovat ominaisuuksiltaan ajan tasalla myös tulevaisuudessa.
  2. Kamerat ovat yhteydessä hälytysjärjestelmääsi, jolloin käytössäsi on yksinkertaisin ja turvallisin ratkaisu yrityksesi tarpeisiin.

Pystyt nyt kaikkia kohteen järjestelmiäsi, hälytys-, videovalvonta-, älypistorasia- ja älylukkojärjestelmiäsi, yhdestä portaalista tai mobiiliapplikaatiosta. Samasta paikasta näet hälytykset, järjestelmän tapahtumat ja tapahtumaan liittyvät videot. Nämä voivat olla helposti ja nopeasti katsottavissa olevia videoklippejä tai voit tarkistaa tallentimeltasi halutun ajankohdan 24/7 tallenteesta. Integroitu kamerajärjestelmä tarjoaa eniten joustavuutta, parhaimman kontrollin ja yleisesti parhaan käyttäjäkokemuksen, sinulle ja yrityksellesi.

Mitä rajoitteita Suomen laki asettaa?

Suomessa ei ole kameravalvontaa koskevaa erityislakia, jossa olisi tarkkaa määrittelyä valvontaan liittyvistä asioista. Laillisuus riippuukin siitä, kuka valvoo, missä valvoo ja miksi valvoo. Tärkeintä on, että videovalvonta noudattaa salakatselusta ja henkilötietojen käsittelystä säädettyjä lakeja. Jos videovalvonta kattaa myös äänen tallentamista, tulee myös huomioida rikoslain 24 luvun 5 §:n salakuuntelua koskeva osat. Yleensä äänen tallentamiselle ei ole estettä, kunhan tallentamisesta ilmoitetaan selkeästi, siten että tallennettava on varmasti tietoinen asiasta.

Tarkemmin lain asettamista rajoitteista voi lukea kootusti Kameravalvontaoppaasta sivulta 51 alkaen.

Videovalvonta työpaikalla

Tiesitkö, että videovalvonnan aloittaminen työpaikalla voi vaatia YT-menettelyn noudattamista? Laki yhteystoiminnasta yrityksissä (334/2007) asettaa työnantajalle velvoitteen käsitellä YT-menettelyssä työntekijöihin kohdistuvan videovalvonnan. On käytävä lävitse valvonnan tarkoitus, käyttöönotto, sekä sovellettavat teknologiat. Huomion arvoista on kuitenkin se, että YT-menettelyä noudatetaan yleensä vai 30 tai enemmän ihmisiä työllistävissä yrityksissä. Pienemmissä yrityksissä ja yhteisöissä on kuitenkin varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluksi, ennen videovalvonnan aloittamisesta tehtävää päätöstä. Videovalvonnan aloittamispäätöksen jälkeen on työnantajan selvitettävä työntekijöille valvonnan tarkoitus ja teknologiat.

Mitä laki velvoittaa

Videovalvonta voi itseasiassa olla osa kokonaisuutta jonka työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan toteuttavan. Lain mukaan työpaikalla on oltava väkivallan uhan ja väkivallan torjumiseen soveltuvat järjestelyt ja laitteet, sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. Reaaliajassa välitettävä videokuva voi olla ja on usein yksi työturvallisuuskeinoista. Esimerkiksi valitsemalla integroitu kamerajärjestelmä hätäkutsupainikkeilla ja videokameroilla yhdistettynä 24/7 Turvapalvelukeskukseen voidaan paremmin reagoida uhkaaviin tilanteisiin. Lisäksi on olemassa liikkuvaan työhön soveltuvia henkilöturvaratkaisuja.

Kuinka edetä videovalvonnan käyttöönotossa

Nyt kun olet miettinyt vastauksia peruskysymyksiin ja mahdollisesti tutustunut aiheeseen oppaiden avulla.
Seuraavaksi kannattaa ottaa yhteys järjestelmätoimittajaan.

Järjestelmätoimittajan valinnassa kannattaa ensinnäkin huomioida, että lukitus, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen kaupallisesti tuli Suomessa luvanvaraiseksi vuoden 2019 alussa. Jokaisella näitä tehtäviä suorittavalla yrityksellä tulee olla voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä Turvallisuusalan elinkeinolupa, sekä jokaisella asentajalla voimassaoleva kuvallinen turvasuojaajakortti. Asentajan on esitettävä voimassaoleva turvasuojaaja kortti aina pyydettäessä.

Toiseksi, toimitusta ei kannata nähdä kertaluonteisena asiana. Valitse toimittajaksi taho, jonka uskot olevan toiminnassa ja käytettävissä myös tulevaisuudessa. Yrityksesi voi kasvaa ja muuttua, jolloin tarvitset muutoksia järjestelmääsi tai vain tukea järjestelmän käyttöön, huoltoon tai ylläpitoon. Tämän vuoksi tahdot toimittajaksi kumppanin, joka on käytettävissäsi vastaamaan kysymyksiin, huoltamaan tai muokkaamaan järjestelmääsi.

Kolmanneksi, etsi toimittaja joka toimii läpinäkyvästi sinua kohtaan ja johon uskot voivasi luottaa myös tulevaisuudessa. Valitse toimittaja, jolla on vahvat selkeät palvelumallit, asiakasystävälliset sopimusehdot ja läpinäkyvä hinnoittelu. Nämä asiat mahdollistavat paremman ennustettavuuden tulevaan yhteistyöhösi toimittajasi kanssa, koska toimitus ei ole kertaluonteinen asennus, vaan yhteistyösuhde yrityksesi turvaamiseksi.

Loppujen lopuksi, oikean videovalvontajärjestelmän valinta antaa sinulle mielenrauhaa, koska tiedät yrityksesi ja työntekijöidesi olevan turvattu. Etsi ratkaisu, joka vastaa tarpeitasi, sekä toimittaja, joka pitää huolen sinusta ja yrityksestäsi pidemmällä ajalla rehellisesti ja läpinäkyvästi.

 

Juha Pieviläinen
Small and Medium Enterprises Lead, Stanley Security Oy
sme_finland@sbdinc.com