Valvo lämpötilapoikkeamia tilojen ollessa suljettuina

Tämän päivän turvallisuusvinkki koskee erityisesti kohteita, joissa lämpötilan muutos voi olla kriittinen tekijä. Mikäli kohde on pidemmän aikaa tyhjillään, vikojen havaitseminen voi viedä aikaa ja seuraukset voivat olla kalliit. STANLEY Analytics Olosuhdevalvonta tarjoaa reaaliaikaista lämpötilavalvontaa, joka voidaan tuoda osaksi asiakkaan toiminnanohjaus- tai kiinteistönohjausjärjestelmää. Myös pk-yrityksille suunnattuun STANLEY Interactive -palveluun on mahdollista liittää lämpötila-antureita osaksi järjestelmää, jotta toimintaympäristön lämpötilapoikkeamat voidaan havaita nopeasti.

Vältä turhia seisonta-aikoja ja hävikkiä lämpötilavalvonnalla

Lämpötilavalvonnan asentamisella kriittisiin kohteisiin on monia etuja. Kukaan ei halua löytää pilaantuneita elintarvikkeita palatessaan lomilta, koska jääkaappi on ollut rikki useita päiviä. Lämpötilaa valvomalla voidaan välttää hävikki ja estää tavaratoimituksien viivästyminen sen vuoksi.

On myös valitettavaa palata tiloihin, jossa palvelinlaitteet ovat rikkoutuneet liian korkean lämpötilan vuoksi. Ne ovat usein riippuvaisia tietystä ja vakaasta käyttölämpötilasta ja tarkkailemalla näitä muutoksia, voidaan välttää turhat seisonta-ajat. Teollisuudessa taas on tärkeää mitata koneiden ja laitteiden lämpötiloja, jotta vältytään ylikuumenemiselta ja sen seurauksena mahdolliselta seisonta-ajalta.

Lue lisää STANLEY Analytics -palvelusta.

Lue lisää STANLEY Interactive -palvelusta.