Varmuuskopioi ennen lomia – ja myös säännöllisesti ympäri vuoden


Tänään 17. joulukuuta haluamme korostaa turvaratkaisujen säännöllisen varmuuskopioinnin merkitystä. Jos joulun pyhien aikaan järjestelmien toiminnassa ilmenee ongelmia, on hyvä tietää, että tärkeät tiedot ovat turvallisesti tallessa.

On hyvä pitää varmuuskopiointi rutiinina ympäri vuoden. Onneksi turvajärjestelmään tallennettuja tietoja ei suurimman osan aikaa vuodesta tarvitse tarkastella. On kuitenkin harmillista, mikäli tiedot eivät ole saatavilla tarpeen vaatiessa. Varmuuskopioitavat tiedot voivat olla esimerkiksi kamerajärjestelmän lakien mukaan tallennettuja tietoja, lokeja tai tietoja kulunvalvonnasta. Säännölliset varmuuskopiot lisäävät turvallisuutta, säästävät aikaa ja varmistavat, että järjestelmät palautuvat nopeasti käytettäviksi katkosten jälkeen.

Pyydä turvajärjestelmän toimittajaa huolehtimaan varmuuskopinoinnista puolestasi

Jos palveluntarjoajasi hallitsee turvajärjestelmää ja kulunvalvontaa, he voivat mahdollisesti myös huolehtia järjestelmien varmuuskopioinnista. Tämä on sinulle helppoa ja turvallista, ja hyödylliset tapahtumat tallennetaan onnettomuuden tai äkillisen tarpeen varalta.

Suosittelemme myös, että kaikki arkaluontoiset ja operatiiviset tiedot tallennetaan omien toimitilojen ulkopuolelle. Vaikka suurin osa yrityksistä käyttää paljon resursseja IT:n turvaamiseksi, on turvallisinta säilyttää arkaluontoisia ja tärkeitä tietoja toisessa fyysisessä paikassa.