Pk-yritysten turvajärjestelmät – 4 asiaa, jotka on hyvä tietää vuonna 2021.

Harkitsetko turvallisuusjärjestelmää pk-yrityksen turvaamiseksi?

 

Pk-yrityksen turvaaminen on välttämätöntä, ja siihen liittyy monia vastuita, kuten turvallisen ja turvatun ympäristön tarjoaminen liiketoiminnan harjoittamiseksi.

Tehokkaan turvallisuusjärjestelmän rakentamiseen ei ole vain yhtä menetelmää tai yhdenlaisia valmiita laitteita. On tärkeää ennakoida mahdolliset turvallisuusriskit viimeisimpien trendien perusteella ja suunnitella erityistarpeet sen mukaan.

  • Kuinka COVID-19 on muuttanut yritysturvallisuuden kenttää
  • Miksi älykäs turvallisuus on liiketoiminnan kannalta kriittistä
  • Miksi ammattimainen kohteen turvallisuuskartoitus on positiivinen ja tärkeä ensimmäinen askel
  • Keskitä huomio ennaltaehkäisevään suunnitteluun ja riskien hallintaan

 

 

1. Kuinka COVID-19 on muuttanut yritysturvallisuuden kenttää?

COVID-19 on haastanut meidät yhteiskuntana ja myös turvallisuuden määritelmä ja rooli ovat muuttuneet. Yrityksillä on nyt suurempi tarve tukea terveellisempiä ja tehokkaampia ympäristöjä sekä suojella fyysisiä ja digitaalisia voimavaroja. Tämä on johtanut nopeaan siirtymiseen analogisista ja yhteensopimattomista järjestelmistä digitaalisiin, kosketuksettomiin ja erittäin integroituihin turvallisuusjärjestelmiin.

Lue ilmaisesta Trendiraportista, mitä asioita päätöksentekijät painottavat eniten turvallisuusratkaisuun sijoittaessaan.

 

2. Miksi älykäs turvallisuus on liiketoiminnan kannalta kriittistä?

Pk-yritykset kokevat monenlaisia turvallisuushaasteita ​​- kuten varkauksia, murtoja, ilkivaltaa ja tulipaloja. On tärkeää muistaa, että minkä tahansa turvallisuusjärjestelmän tavoitteena on suojata yrityksesi elinehto - kassavirta.

Tunkeilijat voivat varastaa varastossa olevaa tavaraa, laitteita ja tietoja, mikä vaikuttaisi vakavasti kassavirtaan. Varastettujen esineiden korvaamisen lisäksi on mahdollisesti korjattava tiloissa aiheutuneet vahingot ja jopa suljettava kohde väliaikaisesti. Elinkeinoelämän keskusliitto selvitti vuonna 2018 kuinka usein ja minkälaisten rikosten kohteiksi pk-yritykset Suomessa joutuvat. Tutkimuksen mukaan yritykseen kohdistuneen rikoksen syy oli useimmiten anastusrikos, kuten varkaus.

Työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus on myös välttämätöntä. Tähän sisältyy oikeanlaisten järjestelmien valinta ja asennus paikoilleen vastaamaan kohteen tarpeita, kuten esimerkiksi langattomat henkilöturvaratkaisut. Älykkään videovalvonnan avulla taas voidaan valvoa yritystä ja sen toimintoja monipuolisesti. Hälytykset saadaan suoraan puhelimeen ja näin säästetään arvokkaita minuutteja kun uhkiin voidaan tarvittaessa regoida nopeastikin.

Tunkeiljoiden aiheuttamat vahingot eivät ole ainoa vaara kohteessa, sillä myös kustannustehottomuus luo uhkia. Älykkäät turvallisuusjärjestelmät tarjoavat analyysejä ja dataa, jotka auttavat optimoimaan henkilöstön tehokkuuden ja jopa vähentämään energiakustannuksia.

 

3. Miksi ammattimainen kohteen turvallisuuskartoitus on positiivinen ja tärkeä ensimmäinen askel?

Vuonna 2018 tehdyssä Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuksessa todettiin, että lähes viidennes (18%) pk-yrityksistä oli joutunut kyseisen vuoden aikana rikoksen kohteeksi. Parhaiden turvallisuusjärjestelmien ydin onkin kyetä tunnistamaan kohteen heikkoudet ja puutteellisuudet.

Tunkeilijat etsivät tilojen heikkoja kohtia, kuten ikkunoita, taka- ja sivuovia tai yleensäkin alueita, joita ei ole kunnolla turvattu. Sisään saapuessaan he etsivät edelleen arkaluontoisia alueita, kuten varastotiloja, kassoja ja henkilöstöalueita.

Hävikkikustannuksia syntyy valitettavasti myös työntekijöiden tekemistä varkauksista. Koskaan ei ole mukava ajatella, että joku kollega syyllistyisi tällaiseen toimintaan, mutta oikeiden ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käyttöönotto kyseisen käyttäytymisen estämiseksi voisi suojata kassavirtaa.

Kohteissa ja niiden ympäristössä mahdollisesti olevien heikkouksien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi on hyödyllistä suorittaa perusteellinen ammattimainen turvallisuuskartoitus. Tähän sisältyy muun muassa sisäänkäyntien, uloskäyntien ja muiden mahdollisten turvallisuuspuutteiden tarkistaminen. Asiantuntija pystyy tunnistamaan suojaamattomat sijainnit ja ehdottamaan, minkälaiset turvallisuustoimet on syytä ottaa käyttöön.

 

4. Keskitä huomio ennaltaehkäisevään suunnitteluun ja riskien hallintaan.

Kuten aiemmin läpikäytyjen huomioiden mukaan voidaan todeta, turvallisuuden pitäisi alusta alkaen olla strategisesti yksi tärkeimmistä alueista. On kuitenkin tärkeä muistaa, että turvallisuusjärjetelmän on mukauduttava yrityksen kasvaessa ja turvallisuushaasteiden muuttuessa ajan myötä.

Parhaat turvajärjestelmät on rakennettu älykkäiksi ja mukautuviksi, jolloin varmistetaan, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoiminnan kasvaessa. Analytiikan toimittaminen mobiilisovellukseen ja luotettavan turvallisuuskumppanin tuki auttavat ennakoimaan ja suunnittelemaan tulevaisuutta.

 

Mikäli yrityksesi tarvitsee älykästä ja tasokasta turvallisuutta, enemmän hallintamahdollisuuksia ja kykyä nähdä, mitä yrityksessäsi tapahtuu reaaliajassa, STANLEY Security voi auttaa sinua.

Tutustu pk-yrityksille suunnattuun STANLEY Interactive -turvallisuusratkaisuun. 

Ota yhteyttä niin käydään yhdessä läpi turvallisuustarpeesi.