Hyödyntämättömiä mahdollisuuksia: Miten turvallisuuden IoT lisää käytettävää älykkyyttä

Monet yritykset hyödyntävät dataa kiihdyttääkseen digitaalista muutostaan, mutta ovat hitaampia havaitsemaan tilaisuudet saavuttaa samanlaista lisäarvoa käyttämällä tietoa fyysisistä resursseistaan ja niihin liittyvästä turvallisuusinfrastruktuurista.

Asioiden internet (Internet of Things, IoT), laitteet, rakennukset, varasto ja muut aineelliset resurssit muuttuvat liiketoiminnan optimoinnissa hyödynnettävän älykkyyden lähteiksi. Käyttämällä olemassa olevia valvonta- ja seurantajärjestelmiä yritykset voivat käynnistää resurssipohjaisten tietojensa arvon hyödyntämisen strategisten tavoitteidensa tukemisessa.


Mikä on IoT?

IoT on fyysisten laitteiden muodostama verkko, joka käyttää antureita, ohjelmistoja, GPS-järjestelmiä, tunnisteita ja muuta älykästä teknologiaa kerätäkseen tietoa ja toimiakseen sen perusteella. Tällä tavoin yhdistetyt resurssit voivat esimerkiksi ilmoittaa omistajalleen vikatilanteista, siirtymisestään oletussijainnistaan tai tarvitsemastaan huollosta.

Pilvipalveluiden ja 5G-matkapuhelinpalveluiden suosio sekä antureiden alhaisemmat kustannukset, pienempi koko ja laajempi yleisyys tekevät monista uusista sovelluksista käyttökelpoisia. Osa tästä tekniikasta on jo käytettävissä, ja lisää on tulossa markkinoille pian. Näiden keksintöjen avulla tiedon kerääminen IoT-laitteista on helpompaa ja edullisempaa.

Lisäksi laajemmat yhteydet ja kasvanut kaistanleveys mahdollistavat laajamittaisemman tietojen vaihdon, etäisempien resurssien verkottumisen ja paremman reaaliaikaisen tiedon saannin. Kehitys antaa tilaisuuksia parempaan tehokkuuteen, kustannussäästöihin ja lisäarvoa tuottaviin näkemyksiin liiketoiminnasta. Juniper Research ennustaa, että IoT-yhteydet enemmän kuin kaksinkertaistuvat 83 miljardiin vuoteen 2024 mennessä.

Accenturen toteuttaman tutkimuksen mukaan yritysten kolme tärkeintä syytä ottaa käyttöön IoT ovat tasaväkisesti:

  • turvallisuus ja tietoturva
  • toiminnan optimointi
  • laadunvarmistus


Miten hyödyntää IoT:ä nyt

Yritykset voivat valjastaa olemassa olevan teknologiainfrastruktuurinsa luomaan tehokasta tietoa fyysisistä resursseistaan IoT-teknologian avulla. Tämä ei välttämättä edellytä laitteiden korvaamista uusilla, sillä monissa tapauksissa antureita voidaan asentaa jo olemassa oleviin laitteisiin.

Turvallisuusratkaisut, kuten videoanalyysi ja sijainninseuranta, rikastavat tätä tietoa lisäämällä siihen arvokasta kontekstia, jolloin IoT-dataa on helpompi käyttää toiminnan perustana.

Tämän seurauksena turvallisuussijoituksestasi tulee enemmän kuin vain pakollinen kulu – se tuo liiketoiminnalle merkittävää lisäarvoa. Etuja ovat esimerkiksi tehokkuuden, laadun ja asiakaspalvelun parantuminen sekä kustannusten väheneminen.


IoT-käyttötapaus: Teollisuus

Niin kutsuttu neljäs teollinen vallankumous, jota kutsutaan usein Teollisuus 4.0:ksi, on IoT:n suurinta kasvualuetta. Valmistavassa teollisuudessa tärkeimmät IoT-sovellusalueet ovat tuotannon, automaation, suunnittelun, laadun ja vaatimustenmukaisuuden valvonta.

  • Laiteoptimointi on suosittu käyttötapaus. Internetiä käyttävien antureiden avulla operaattorit voivat oppia: Miksi laitteet vikaantuvat, jotta omistajat voivat estää kalliit käyttökatkokset
  • Jos tärkeimmät resurssit seisovat käyttämättöminä, anturit ilmoittavat ylimääräisestä kapasiteetista ja mahdollisuuksista vähentää kiinteitä kustannuksia
  • Kun on aika huoltaa laitteet, yritykset voivat huoltaa laitteet tehokkaasti kerralla suuressa mittakaavassa


IoT-käyttötapaus: Logistiikka

Liikkuvien tuotteiden ja resurssien seuranta on suuri haaste. Logistiikkatiimien on tiedettävä varaston samoin kuin resursseja kuljettavien ajoneuvojen sijainti ja kunto. Mikäli tätä tietoa ei ole, yritykset voivat kohdata viivytyksiä, hukkaa, menetettyä myyntiä, asiakastyytyväisyyden heikkenemistä ja korvausvastuita.

Kun IoT ja seurantateknologiat ovat jo käytössä turvallisuustarkoituksessa, logistiikkapäälliköt ja kaluston operaattorit voivat saada reaaliaikaisia vastauksia kysymyksiinsä, kuten:

  • Noudattavatko kuljettajat nopeusrajoituksia ja pitävätkö he pakolliset tauot?
  • Toimitetaanko tuotteet perille ajoissa?
  • Säilytetäänkö tuotteita vaaditussa lämpötilassa ja ilmankosteudessa?


IoT-käyttötapaus: Vähittäismyynti

Vähittäismyynnissä tärkeimmät IoT-sovellukset ovat toimitusketjun optimointi, valvonta ja varastonhallinta. Kivijalkakauppojen omistajat haluavat vähentää varkauksia, pitää oikeita tuotteita saatavilla ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

IoT-teknologia mahdollistaa älykkäät hyllyt, jotka vastaavat näihin haasteisiin. Tuotteissa on RFID-tarrat, ja seurantajärjestelmät havaitsevat, kun hyllyt ovat tyhjenemässä. Järjestelmä automatisoi täydennykset.

Tämän tiedon perusteella kauppias voi nähdä optimaaliset varastotasot eri paikoissa ja parhaan täydennysvälin. Tieto tehostaa pääoman käyttöä, varmistaa, että asiakkaat löytävät saavat hakemansa tuotteet, ja antaa kauppiaalle mahdollisuuden ennakoida kysynnän trendejä.


Mitä IoT voi tehdä sinulle?

Teknologian kehittyminen on avannut silmämme yritysten mahdollisuuksille hyödyntää omaisuuden turvaamisen viitekehyksiä arvokkaan tiedon hankinnassa. Johtajat ymmärtävät, että turvallisuus ei ole enää vain kustannuspaikka, vaan kilpailuedun edistäjä. Tutustu ratkaisuihin, jotka voivat auttaa sinua turvaamaan omaisuutesi.