STANLEY Finland

Palvelua ja valvontaa kustannustehokkaasti

Jatkuva valvonta ja palvelu sekä oikein mitoitetut toimenpiteet hälytystilanteissa tekevät yrityksen turvalisuusjärjestelmästä toimivan ja turvallisen kokonaisuuden. Turvapalvelukeskus huolehtii turvallisuusjärjestelmien antamien hälytysten käsittelystä, vartijoiden ja viranomaisten hälyttämisestä, tapahtumien kirjaamisista raportoitaviksi ja ilmoituksista sovituille tahoille.

Hälytysvalvontapalveluihin voidaan liittää esimerkiksi seuraavia järjestelmiä ja laitteita:

  • Rikosilmoitinjärjestelmät
  • Paloilmoitinjärjestelmät
  • Kulunvalvontajärjestelmät
  • Kameravalvontalaitteistot
  • Henkilöturvalaitteet

 

Stanley Securityn turvapalvelukeskus täyttää korkeat turvallisuus ja laatuvaatimukset.

  • FinanssialanKeskusliitonhyväksymä
  • INSPECTAN sertifioima
  • Täyttää normin: ISO 9001:2000, SFS-EN 50518-(1-3)