ASP-palvelu, Application Service Provider

Kustannustehokas ja turvallinen tapa toteuttaa yrityksen turvallisuus-ja ajanhallintajärjestelmät

ASP-palvelulla (Application Service Provider) tarkoitetaan sovellusvuokrausta, jossa turvallisuus- ja ajanhallintajärjestelmän palvelin ja ohjelmistot sekä niiden ylläpito toteutetaan palveluna STANLEY Security Oy:n toimesta.  

ASP-palvelu on kustannustehokas ja turvallinen tapa toteuttaa turvallisuus- ja ajanhallintajärjestelmät. Asiakkaan ei tarvitse investoida järjestelmien omaan palvelinympäristöön, ohjelmistoihin tai niiden ylläpitoon. Lisäksi palvelua voidaan joustavasti muokata tarpeen muuttuessa.

Palvelu toteutetaan STANLEY Security Oy:n hallinnoimasta ASP-palvelintilasta yhdistämällä asiakkaan kiinteistön turvallisuusjärjestelmän laitteet vahvasti salatulla tietoliikenneyhteydellä ASP-palvelimeen. STANLEY Security Oy valvoo ja ylläpitää palvelinympäristöä 24/7 periaatteella.

Palvelu sisältää ASP-palvelusopimuksessa sovittujen ohjelmistojen tuki- ja ylläpitopalveluita sekä asiantuntijapalveluita, kuten neuvontaa ja konsultointia. Palveluiden suorittaminen perustuu asiakkaan kanssa yhteisesti sovittuihin toimintamalleihin sekä asiakkaan erillisiin palvelupyyntöihin. Palveluun on helposti liitettävissä myös järjestelmien pääkäyttö sekä huolto- ja ylläpitopalvelut.

STANLEY Security Oy:n ammattitaitoinen ja kokenut asiantuntijaorganisaatio palvelee kaikissa turvallisuusjärjestelmien huoltoon, ohjelmistotukeen ja käyttöön liittyvissä palveluissa nopeasti ja laadukkaasti. Palvelu on saatavissa helposti yhdestä palvelunumerosta ja palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti sekä olemme paikallisesti lähellä 16 toimipaikalla.


ASP-palvelun etuja ovat mm:

  • Sopii sekä pienille että suurille yrityksille
  • Kustannustehokas
  • Palvelin ja ohjelmistoinvestointeja ei tarvita
  • Asiakkaan ei tarvitse sitoa omia IT resursseja
  • Ohjelmistot ovat aina ajantasalla, sisältää ohjelmistopäivitykset
  • Turvallinen palvelinympäristö
  • Tietoturva ajantasalla
  • Asiakastietojen varmuuskopiot ajantasalla