Etäkuvavalvonta

Etäkuvavalvonta

Parantaa turvallisuustasoa kustannustehokkaasti kameravalvontaa hyödyntäen.

Kameravalvonnan monilla eri sovelluksilla parannetaan yrityksen turvallisuustasoa kustannustehokkaasti ja henkilöstöresursseja säästäen. Etäyhteyksien avulla turvapalvelukeskuksen ammattilaiset suorittavat ennalta sovittuja valvonta- ja palvelutehtäviä yrityksesi kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen.

Etäkuvavalvontapalvelun avulla voidaan mm:

  • Hälytyksensyyntarkastukset
  • Asiakaskohteen valvonta ja sovitut tarkastukset
  • Etäohjaukset ja tapahtumien seuranta