Etäkuvavalvonta

Parantaa turvallisuustasoa kustannustehokkaasti kameravalvontaa hyödyntäen.

Etäkuvavalvonta

STANLEY Security Oy:n Turvapalvelukeskus tuottaa asiakkaan turvallisuustarpeisiin kattavia hälytys- ja kuvavalvontapalveluita 24h vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä.

Kuvavalvontapalvelu toteutetaan STANLEY Security Oy:n korkean turvaluokituksen omaavassa nykyaikaisessa turvapalvelukeskuksessa, joka on myös Finanssialan Keskusliiton hyväksymä hälytyskeskus. Palvelut tuotetaan koulutetuilla vartijakortin omaavilla asiantuntijoilla.

Kuvavalvontapalvelun eri sovelluksilla parannetaan yrityksen turvallisuustasoa kustannustehokkaasti ja henkilöstöresursseja säästäen. Etäyhteyksien avulla turvapalvelukeskuksen ammattilaiset suorittavat ennalta sovittuja valvonta- ja palvelutehtäviä asiakasyrityksen kameravalvontajärjestelmää hyödyntäen.Etäkuvavalvontapalvelun avulla voidaan mm:

  • Hälytyksensyyntarkastukset
  • Asiakaskohteen valvonta ja sovitut tarkastukset
  • Etäohjaukset ja tapahtumien seuranta