Hälytysvalvonta

Palvelua ja valvontaa kustannustehokkaasti

STANLEY Security Oy:n Turvapalvelukeskus tuottaa asiakkaan turvallisuustarpeisiin kattavia hälytys- ja kuvavalvontapalveluita 24h vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä.

Hälytysvalvontapalvelu toteutetaan STANLEY Security Oy:n korkean turvaluokituksen omaavassa nykyaikaisessa turvapalvelukeskuksessa, joka on myös Finanssialan Keskusliiton hyväksymä hälytyskeskus. Palvelut tuotetaan koulutetuilla vartijakortin omaavilla asiantuntijoilla.

Huolehdimme turvallisuusjärjestelmien antamien hälytysten käsittelystä, vartijoiden ja viranomaisten hälyttämisestä, tapahtumien kirjaamisista ja -raportoinneista sekä ilmoituksista sovituille tahoille. Oikein mitoitetuilla hälytysten jatkotoimenpiteillä säästämme asiakkaidemme kustannuksia ja varmistamme, että turvallisuusjärjestelmät toimivat oikein.


Hälytysvalvontapalveluihin voidaan liittää esimerkiksi seuraavia järjestelmiä ja laitteita:

  • Rikosilmoitinjärjestelmät
  • Paloilmoitinjärjestelmät
  • Kulunvalvontajärjestelmät
  • Kameravalvontalaitteistot
  • Henkilöturvalaitteet


STANLEY Securityn turvapalvelukeskus täyttää korkeat turvallisuus ja laatuvaatimukset.

  • Finanssialan Keskusliiton hyväksymä
  • INSPECTAN sertifioima
  • Täyttää normin: ISO 9001:2000, SFS-EN 50518-(1-3)

 

STANLEY Security Oy, yleistä palveluista:

STANLEY Security Oy noudattaa palvelutoiminnassaan sopimusasiakkaidensa kanssa sovittuja palvelutasoja, -sopimuksia ja niiden ehtoja. Muiden kuin sopimusasiakkaiden tai -kohteiden osalta käytetään soveltuvilta osin STANLEY Security Oy palvelukohtaisia- sekä IT2018 sopimusehtoja poislukien sopimuksien palvelutasot.

Mikäli et ole vielä sopimusasiakkaamme, jätä meille yhteydenottopyyntö klikkaamalla tästä. Olemme yhteydessä teihin mahdollisimman pian.

IT2018-sopimusehdot: https://it-ehdot.fi/