IF Turvapartneri

If:in asiantuntijat ovat valinneet korkeatasoiset ja ammattinsa osaavat turvallisuusalan yritykset palvelemaan asiakkaitaan. If on etsinyt useille turvallisuuden eri osa-alueille alansa huippuosaajia, jotka tuntevat If:in turvallisuusvaatimukset. Lisäksi If on todennut heidän käyttämänsä menetelmät hyviksi. Asiakas voi olla huoletta ja keskittyä omaan liiketoimintaansa.

Maanlaajuisesta If Turvapartneri -verkostosta löytyvät alan parhaat asiantuntijat yritysten turvallisuuspuutteiden korjaamiseen.

Stanley Security Oy on turvallisuuden ammattilainen ja siksi valtuutettu If Turvapartneriksi.

Lisätietoa: www.if.fi/turvapartneri

Turva-alan yrittäjät ry

Turva-alan yrittäjät ry:n tavoitteena on alan yritysten näkemysten esilletuominen lakeja valmisteleville viranomaisille, turvallisuusjärjestelmien hyvien toteutuskäytäntöjen kehittäminen ja niitä koskevien ohjeiden julkaiseminen, tekninen täydennyskoulutus yhdessä Sähköinfo Oy:n kanssa, ammattitaidon ja luotettavuuden arvostuksen edistäminen turvasuunnittelu-, asennus- ja ylläpitotöissä sekä turva-alan yleisen toimintaympäristön edistäminen sidosryhmien kanssa. Stanley Security toimii aktiivisesti yhdistyksessä edistämässä turva-alan kehittymistä.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Stanley Security Oy:n toimitusjohtaja Kettil Stenberg.

Turva-alan yrittäjät ry:n kotisivut: http://www.turva-alanyrittajat.fi/

Finnsecurity ry / yritysjaosto

Finnsecurity ry:n Yritysjaosto on yhteistyöfoorumi, jossa turvallisuusalan yritykset toimivat yhdessä ja palveluita käyttävien yritysten, viranomaisten ja oppilaitosten kanssa. Jaoston jäseninä on nykyisin yli 50 yritystä. Jaosto toteuttaa omalta osaltaan Finnsecurity ry:n strategiaa turvallisuusalalla toimivien yritysten keskuudessa. Toimintasääntöjensä mukaisesti jaoston tehtävänä on kehittää turvallisuusalaa Suomessa, tehdä ennaltaehkäisevää valistustoimintaa ja lisätä alan tuntemusta, kohottaa jäsentensä ammatillista osaamista sekä toimia alan arvostuksen kohottamiseksi.

Jaosto seuraa Suomen turvallisuusalan markkinoiden kehitystä, hakee osaltaan Suomen olosuhteisiin sopivia ratkaisumalleja, osallistuu määräysten ja standardien valmisteluun sekä tukee Finnsecurity ry:n yhteistyöroolia turva-alalla. Stanley Security toimii aktiivisesti yhdistyksessä edistämässä turva-alan kehittymistä.

Finnsecurity ry:n kotisivut: http://www.finnsecurity.fi/

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry:n jäseninä ovat vartioimis- ja turvallisuusalan yritykset, jotka kantavat huolta alan kehityksestä etenkin lainsäädännön, kuluttajasuojan ja henkilöstön koulutuksen osalta. Liitto antaa lausuntoja turvallisuusalan lainsäädäntöhankkeissa ja osallistuu eri turvallisuusalaan liittyvien toimikuntien työskentelyyn.

Liitto valitsee vuosittain jäsenyritystensä henkilöstön keskuudesta ansioituneen vartijan. Liitto omistaa SVLL-Palvelut Oy:n, joka harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa ja myy alan oppimateriaalia. Stanley Security toimii aktiivisesti yhdistyksessä edistämässä turva-alan kehittymistä. 

Stanley Security Oy:n edustajana yhdistyksessä toimii toimitusjohtaja Kettil Stenberg.

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry:n kotisivut: http://www.svll.fi/

Uudenmaan maanpuolustusyhdistys ry

Uudenmaan Maanpuolustusyhdistyksen tarkoituksena on syventää ja kehittää maanpuolustustietoutta jäsenistönsä keskuudessa sekä aikaansaada ja edistää yhteistoimintaa jäsenistön ja heidän edustamiensa tahojen kesken.

Yhdistys ylläpitää ja kehittää jäsenistön maanpuolustuskurssilla saamia valmiuksia oman valmiustehtävän suorittamiseksi sekä antaa varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä valmiuksia yritysjäsenyyden kautta jäsenyritysten henkilöstölle. Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi alueellisen tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittanut henkilö. Stanley Security Oy on mukana yhdistyksen yritysjäsenenä.

Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys ry:n kotisivut: http://www.umpy.fi/