Yritysturvallisuusselvitys

Puolustusvoimat on myöntänyt STANLEY Security Oy:lle kansallisen yritysturvallisuustodistuksen.

Todistus osoittaa luotettavuutemme turvallisena yrityskumppanina sisältäen:

 • Yrityksen luotettavuuden ja sitoumuksenhoitokyky
 • Vastuuhenkilöiden henkilöturvallisuusselvitys
 • Tietoturvallisuustaso
 • Hallinnollisten turvallisuusmenettelyjen arviointi KATAKRI 2015
 • Tilaturvallisuuden arviointi KATAKRI 2015
 • Sähköisen tiedonkäsittelyn menettelyt

 

TU - Yrityssertifikaatti

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on todennut yrityksen turvaurakointitoiminnan täyttävän turvallisuusjärjestelmien asennukselle ja ylläpidolle asetetut TU-kriteerit. SETI Oy:n turvaurakointitoiminnan sertifiointiprosessi täyttää standardin EN ISO/IEC 17065 vaatimukset. TU-sertifikaatti kattaa seuraavat sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin liittyvät työt:

 • EAS (Kaupan hävikinesto)
 • Henkilöturvallisuusjärjestelmät
 • Kameravalvontajärjestelmät
 • Kulunvalvontajärjestelmät
 • Murtoilmaisujärjestelmät
 • Paloilmoitinjärjestelmät
 • Äänievakuointijärjestelmät

 

Palvelu- ja ylläpitotoiminnan sertifioitu Turvaurakoitsija-organisaatio

TU asiantuntijasertifikaatti myönnetään henkilölle, joka toimii sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä asentavassa ja/tai ylläpitävässä yrityksessä turvaurakointitöiden johtajana tai muussa vastuullisessa tehtävässä.

Yrityksessämme koko palvelu ja ylläpito- organisaation esimiehet/palvelupäälliköt ovat sertifioitu.

TU-organisaatio:

 • Janne Lahtinen (Pohjois-Suomi/huolto)
 • Jarkko Karppi (Itä-Suomi/huolto)
 • Juhani Helenius (Keski-Suomi/huolto)
 • Timo Kirjonen (Länsi-Suomi/huolto)
 • Joni Stenberg (Etelä-Suomi/pienasennus)
 • Tuomo Lehikoinen (Ohjelmistotuki)
 • Ari Nuutinen (Palvelut ja laatu)
 • Matti Eräluoto (Etelä-Suomi/huolto)
 • Jari Sandén (Palvelut ja johtaminen)

 

TU-sertifikaatti suomeksi

ISO sertifikaatit

 

ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti 

 
STANLEY Security Oy:lle on 13.1.2020 myönnetty ISO 14001:2015 sertifikaatti, jossa STANLEY Security Oy:n on todettu täyttävän ISO 14001 ympäristöjärjestelmän standardin vaatimukset.
 
 
 

ISO 9001:2015 laatujärjestelmäsertifikaatti 

 
STANLEY Security Oy:lle on myönnetty 1.10.2009 asti ISO 9001:2015 sertifikaatti, jossa STANLEY Security Oy:n on todettu täyttävän ISO 9001 laatujärjestelmän vaatimukset.
 
 

Hälytyskeskushyväksyntä

STANLEY Security Oy:n turvapalvelukeskus on auditoitu ja sertifioitu Inspecta Tarkastus Oy:n toimesta ja täyttää  seuraavat vaatimukset SFS-EN ISO 9001:2015, SFS-EN 50518- (1-3). Finanssialan keskusliitto on myöntänyt meille todistuksen siitä, että turvapalvelukeskuksemme toimii edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti.

Hälytyskeskus -todistus, Finanssialan Keskusliitto

Turvallisuusjärjestelmätoimittaja

Finanssialan Keskusliitto (FK) asettaa teknisiä turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevalle ja/tai toimittavalle, tai näihin liittyviä palveluita toimittavalle liikkeelle vaatimukset, joilla varmistetaan järjestelmien hyvälaatuinen suunnittelu, asennus ja mahdollinen valvonta. Hyväksytyt liikkeet ilmoitetaan FK:n ylläpitämässä hyväksyttyjen liikkeiden luetteloissa (www.vahingontorjunta.fi) ja nämä liikkeet ovat päteviä toimittamaan vakuutussopimuksiin vaikuttavia turvallisuusjärjestelmiä ja/tai palveluita. STANLEY Security Oy on Finanssialan keskusliiton hyväksymä turvallisuusjärjestelmiä suunnitteleva ja toimittava sekä turvallisuusjärjestelmiin liittyviä palveluita tuottava yhtiö.

Rikosilmoitinliike -todistus, Finanssialan Keskusliitto

 

Suomen Vahvimmat -sertifikaatti

Suomen Asiakastieto Oy:n myöntämä Suomen Vahvimmat -luottoluokitus on merkki siitä, että STANLEY Security Oy on luotettava yhteistyökumppani. Samalla se viestii yrityksemme taloudellisesta vakaudesta.

Sertifikaattiin oikeutetut yritykset kuuluvat Rating Alfa -luottokelpoisuusluokituksen parhaisiin AAA tai AA+ -luokkiin, joihin yltää vain noin 10% kaikista yrityksistä.

Suomen Vahvimmat sertifikaatti

Finlands Starkaste certifikat 

The Strongest in Finland certificate