STANLEY Security Oy on hyväksytty Hanselin dynaamiseen hankintajärjestelmään (Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021–2025). Hankintojen kohteena ovat turvallisuustekniikan järjestelmien ja laitteiden toimittaminen sekä niihin liittyvien palveluiden tuottaminen Hanselin asiakkaille.


Hankinnat on jaettu 5 luokkaan ja STANLEY Security on hyväksytty toimittajaksi näihin kaikkiin.

- Luokka 1: Kokonaispalvelu, rikosilmoitinjärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät ja kulunvalvontajärjestelmät.

- Luokka 2: Rikosilmoitinjärjestelmät

- Luokka 3: Kameravalvontajärjestelmät

- Luokka 4: Kulunvalvontajärjestelmät

- Luokka 5: Työajanseurantajärjestelmät

 

Luokkaan 1 hyväksytyn toimittajan tulee pystyä toimittamaan turvallisuustekniikkaa ja siihen liittyviä palveluita valtakunnallisesti.