Timecon käyttö 01.01.2020 työaikalainsäädäntömuutoksen jälkeen


Kaikkia työsuhteita koskeva työaikalainsäädäntö uudistuu vuoden 2020 alusta. Uuden työelämän suurta murrosta paremmin huomioonottavalla säädännöllä mahdollistetaan joustavat työaikajärjestelyt ja otetaan paremmin huomioon perinteisesti epätyypillisiksi katsotut työn teon muodot. Samalla helpotetaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.


Varsinkin asiantuntijarooleissa toimivat tekevät usein näkymätöntä työtä kotona, etätöinä ja matkoilla jopa ilman korvausta. Uuden lainsäädännön nojalla työntekijä voi kirjata kaikkina aikoina tehtävän työn. Laki pyrkii tuomaan kaiken työn – myös velvollisuusperustaiset spontaanit kiiretyöt tai iltaiset edustamiset tai vaikkapa satunnaiset yötyöt – läpinäkyväksi. Sovitun etätyön tullessa osaksi lainsäädännön, nousee myös etätyössä huomioonotettaviksi erinäiset työsuojelulliset seikat seurantoineen, mukaan lukien ergonomia ja työturvallisuus. Satunnaisen yötyön teettäminen on mahdollista poikkeavassa tilanteessa ilman sääntelyä.

Liukumat voidaan nyt sopia irralleen varsinaisesta työajasta. Liukuman kerryttäminen voi tapahtua vaikka vasta myöhemmin illalla. Joustotyö on uusi työaikalakiin sisällytetty käsite. Joustotyö on ajasta ja paikasta riippumaton työnteko. Joustotyöstä voidaan sopia kun työntekijä voi itsenäisesti työajan sijoittelusta ja työntekopaikasta vähintään puolesta kokonaista työajasta.

Jo jonkin verran käytössä ollut työaikapankki on nyt sisällytetty osaksi lainsäädäntöä. Työnantaja ja työntekijä voivat yhteisesti sopia työaikapankin käytöstä ja sen siitä, miten työaikapankkia sovelletaan. Lain perusteella on mahdollista siirrellä liukumaa työaikapankkiin etukäteen sovittujen sääntöjen puitteissa Työaikapankista voi kertymää käyttää vapaina sovittujen käytäntöjen mukaan. Laki antaa työntekijälle tiettyjä oikeuksia työaikapankin käyttämiseen vapaina sekä velvoittaa työnantajan korvaamaan ne työaikapankin kertymät rahana, joita työntekijä ei pysty ottamaan vapaina.

Timecon 22 työajan seuranta joustavana työaikasovelluksena tukee uuden työaikalain vaatimuksia. Jatkossa Timecon 22 ja Timecon Worktime tulevat parantamaan muun muassa joustavaan työajan käsittelyyn liittyviä ominaisuuksia entisestään sekä tarjoamaan uusia välineitä työaikapankin itsehallinnointiin.


Toiminnalliset ominaisuudet
Laajempien liukumavälien, saldokertymien, ylitöiden sekä joustotyöajan määrittely hoituvat normaalisti työaikaryhmän sääntöjen avulla.
Vuorokautisen ja viikoittaisen lisä- ja ylityö lisätään saldoon määritellyin kertoimin säännöllä.
Etätyö voidaan jatkossa leimata kuten läsnäolo. Etätyö voidaan rajoittaa kaavioon. Etätyöajan voi alistaa ruokatuntikäsittelyyn.

Työaikapankki
Työaikapankki hoidetaan sisääntekosaldon avulla. Jatkossa henkilö voi tehdä oman siirron liukumasaldon ja sisääntekosaldon välillä Reg@Web avulla tai Worktime palvelussa.

Raportointi
Raportointiin lisätään kevään aikana tarkastelumahdollisuudet mm. lepoajan, toteutuneen työajan, enimmäistyöajan ja ylityön toteutumiin.

 

Ystävällisin terveisin,

Henri Liesivaara
Purchase & Logistics Director
STANLEY Security Oy