Lehdistötiedote 28.2.2020

Viking Line lanseerasi digitaaliset hyttiavaimet

Viking Line on ottanut käyttöön ensimmäisenä laivayhtiönä Itämerellä digitaaliset hyttiavaimet. Ratkaisu on toteutettu yhteistyössä Viking Linen, Digitalist Groupin ja STANLEY Securityn kanssa.

Viking Line Clubin kanta-asiakkaat ovat voineet tammikuusta alkaen käyttää Viking Line mobiilisovellusta hyttiavaimena Viking XPRS-laivalla Helsingin ja Tallinnan välisessä liikenteessä. Asiakas tekee lähtöselvityksen Viking Line-sovelluksessa ja saamallaan QR-koodilla hän pääsee portista laivaan sekä voi avata sovelluksella hytin oven. Mobiilisovelluksen käyttö säästää tulevaisuudessa ympäristöä koska sen myötä paperisten avaimien tarve vähenee ja tekee itse merimatkustamisesta vaivattomampaa.

Ratkaisussa STANLEY Smart Key SDK on upotettu osaksi Digitalist Groupin kehittämää Viking Line mobiilisovellusta ja digitaalista asiakaskokemusta. Viking Line mobiilisovellus keskustelee STANLEY Securityn toimittamien ja asentamien älykkäiden Smart Key älylukkoadaptereiden kanssa ja mahdollistaa sekä mobiilavauksen (BT) että RFID-korttiavauksen.  Viking Line-sovellus on ilmaiseksi ladattavissa Apple Storesta ja Google Play:sta iOS ja Android-käyttöjärjestelmille. Lukkojen tilaa ja mm. paristotasoja voidaan seurata Online taustalla työasemasovelluksessa.

STANLEY Security Oy on vahvasti mukana myös Viking Linen uuden, Kiinassa valmisteilla olevan laivan, Viking Gloryn projektissa. Viking Linen tavoite on myös tulevaisuudessa ottaa STANLEY Smart Key-ratkaisu käyttöön kaikilla laivoillaan.

 

Press release 28.2.2020

Viking Line launched digital cabin keys

Viking Line is the first shipping company in the Baltic Sea to introduce digital cabin keys. The solution was implemented in cooperation with Viking Line, Digitalist Group and STANLEY Security.

As of January, members of Viking Line Club have been able to use the Viking Line mobile application as a cabin key on the Viking XPRS ship between Helsinki and Tallinn. The customer makes a check-in in the Viking Line application, and with the QR code the customer can pass the gate to the ship and open the cabin door with the application. Using a mobile application preserves the environment in the future as it reduces the need for paper keys and also makes maritime travel easier.

In the solution the STANLEY Smart Key SDK is embedded in the Viking Line mobile application and digital customer experience developed by the Digitalist Group. The Viking Line mobile application communicates with with STANLEY Smart Key adapters and enables both mobile opening (BT) and RFID card opening. The Viking Line app is available for free download from the Apple Store and Google Play for iOS and Android. The status of the locks and battery levels can be monitored online in the background in the desktop application.

STANLEY Security Oy is also strongly involved in Viking Line's new Viking Glory project, a ship under construction in China. Viking Line also aims to implement the STANLEY Smart Key solution on all its vessels in the future.

 

Lisätietoja/Further information:

STANLEY Security Oy
Pasi Pauni/National Key Account Manager
pasi.pauni@sbdinc.com
+ 358 40 138 2782

 

 

 

Viking Line
Sten Smed/Project Manager
sten.smeds@vikingline.com
+358 40 8255 881

 

 

 

Digitalist Group
Mikko Sjöblom/ Managing Partner, Travel & Transportation
mikko.sjoblom@digitalistgroup.com
+358 44 273 3188