Vastuullisuus

Liiketoimintamme tarkoitus on edistää pitkällä aikavälillä kestävää tapaa lisätä turvallisuutta yhteiskunnassamme. Yrityksemme päämäärä on ”Heille, jotka tekevät maailman turvallisemmaksi", "For those who make the world safer”, joka ohjaa meitä työssämme ja menestyksessämme yrityksenä.

 • Me Stanley Security Oy:ssä, osana Stanley Black & Deckeriä, työskentelemme strategisesti kestävällä tavalla.
 • Olemme hyväksyneet YK:n 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta vuoteen 2030 mennessä.
 • Edistämme kestävää, osallistavaa ja oikeudenmukaista talouskasvua.
 • Luomme lisää mahdollisuuksia kaikille.
 • Vähennämme eriarvoisuutta.
 • Edistämme luonnonvarojen ja ekosysteemin kestävää ylläpitoa.
 • Edistämme oikeudenmukaista sosiaalista kehitystä ja yhdentymistä.


Lisätietoja konsernin globaalista kestävän kehityksen työstämme löytyy täältä.

Kestävä kehitys

Meillä on halu kantaa vastuuta ympäristöstä ja huomioimme ympäristön kaikessa toiminnassamme. 
Meillä on suuri vastuu edistää myönteistä ja kestävää kehitystä kaikessa mitä teemme. Ympäröivä ympäristö voi vaikuttaa kaikkeen terveydestä ja pitkäikäisyydestä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Työskentelemällä sosiaalisen kestävyyden mahdollistavasti, voimme edistää myönteistä sosiaalista kehitystä.

Turvallisuus ja terveys työpaikoillamme.
Turvallisuus työpaikoillamme on tärkeintä. Me olemme tietoisia riskeistä ja työskentelemme turvallisesti. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, sekä niin terve työympäristö kuin mahdollista. Sloganimme on Think safe, Work safe, Home Safe. Turvallisten työtapojen sisäistäminen mahdollistaa turvallisen työskentelyn jotta pääsemme töitten jälkeen terveinä kotiin.

Liiketoimintamme ympäristövaikutukset.
Työskentelemme aktiivisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja saastumisen ehkäisemiseksi:

 • Vähennämme ajoneuvojen ja kuljetuksien ympäristövaikutuksia
 • Pyrimme minimoimaan luonnonvarojen kulutusta ja jätteiden ympäristövaikutuksia
 • Valitsemme sekä autamme asiakkaitamme kestävillä tuote- ja teknologiaratkaisuilla
 • Teemme yhteistyötä toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa kestävien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi
 • Lisäämme kaikkien työntekijöiden tietoisuutta ympäristötyöstä


Sovellettavien ympäristölainsäädännön ja liiketoimintamme sääntöjen noudattaminen on meille luonnollinen asia.

Etiikka ja monimuotoisuus

Meillä on avoin liiketoimintaympäristö, jossa jokainen uskaltaa puhua, reagoida ja toimia. Organisaatiomme tavoitteena ovat motivoituneet työntekijät, joilla on oikeat taidot ja yhteiset arvot. Yhteiset arvot perustuvat kaikkien tasa-arvoon. Haluamme, että Stanley Security Oy on suvaitsevainen työpaikka, johon mahtuu monien erilaisten ihmisten taitoja ja kokemuksia. Moninaisuus ja osallisuus ovat meille tärkeitä asioita. Näkemällä, arvioimalla ja hyödyntäen kunkin yksilön osaamista kasvatamme organisaation oppimista ja kehitystä.