Energia

Energia- ja televiestintäyhtiöt ovat kansantalouden elinehto. Niiden toiminnan yhtenä suurimpana turvallisuusuhkana voidaan nähdä jakelun ja palvelun keskeytyminen. Stanley Security torjuu riskejä yhdessä asiakkaiden kanssa turvallisuussuunnitelman, tarkan projektinhallinnan ja kattavan palvelukokonaisuuden avulla. Palveluita ovat esimerkiksi ennaltaehkäisevä ylläpito ja etävalvonta. 

Riskien minimointi osaavan arvioinnin avulla

Energialaitosten toimintaan liittyy monenlaisia turvallisuusriskejä. Siksi Stanleyn jokainen projekti aloitetaan perusteellisella riskiarvioinnilla.