Kiinteistöt, julkiset rakennukset ja toimitilat

Stanley Security on toimistojen, liiketilojen ja julkisten rakennusten saumattomien turvaratkaisujen integroinnin asiantuntija. Arvioimme ensin asiakkaan toimintaan ja infrastruktuuriin liittyvät riskit. Otamme huomioon myös korkeampaa turvallisuutta vaativat alueet, joissa voi olla tarve käyttää esimerkiksi biometrisiä tunnistusjärjestelmiä. 

Intergroitu turvaratkaisu voi sisältää mm. seuraavia osa-alueita:

  • Ympäröivien alueiden turvallisuuden hallinta
  • Valvottujen alueiden turvallisuuden hallinta
  • Henkilöturvallisuuden hallinta
  • Vierailijoiden hallinta