By using this website you agree to our use of cookies.

Performance In Action™

Vikadiagnostiikka

Vikadiagnostiikkapalvelu valvoo turvallisuusjärjestelmien teknistä toimivuutta reaaliaikaisesti 24/7 -periaatteella. Palvelun avulla on mahdollista havaita turvajärjestelmän laitteiden pienetkin toimintahäiriöt ja käynnistää korjaavat toimenpiteet nopeasti ennen kuin laitteen toimimattomuudesta aiheuttuu merkittävää riskiä turvallisuudelle.

Vikadiagnostiikalla voidaan valvoa mm:

  • Turvajärjestelmän keskusyksikön toimivuutta
  • Turvajärjestelmän verkon ja siihen liitettyjen laitteiden, kuten kameroiden toimivuutta