Innovatiivisia turvaratkaisuja


Kattaako turvaratkaisunne kaikki osa-alueet? Perustuuko se kattavaan riskien arviointiin? Onko se integroitu organisaationne toimintaan täydellisesti niin, että ongelmien estäminen on tehokasta ja ongelmiin puuttuminen nopeaa?

STANLEY Security tarjoaa enemmän kuin sovitussa aikataulussa, budjetin mukaisesti ja tiettyyn tarpeeseen sopivia turvaratkaisuja. Turvaratkaisun tulee kattaa kaikki asiakkaan toimialaan ja toimintaan liittyvät turvallisuustarpeet. Sen on oltava helppo hallita ja ylläpitää. Sen on pystyttävä kehittymään ja muuntautumaan, jotta riskejä ja kustannuksia voidaan jatkuvasti vähentää. Turvaratkaisuja on pystyttävä myös laajentamaan uusien kotimaassa tai ulkomailla sijaitsevien toimipaikkojen käyttöön.

Tähän tarvitaan osaamistamme järjestelmien integroinnissa ja palveluiden tuottamisessa. STANLEY Security huolehtii kaikista turvallisuuden osa-alueista: riskien analysoinnista ja suunnittelutyöstä käyttöönottoon, käyttöpalveluihin ja hallinnan tukeen. Hoidamme niin kulunvalvonnan, kameravalvonnan, rikosilmoitin- kuin paloilmoitinjärjestelmienkin sulavan integroinnin. Turvallisuuden hallintajärjestelmästämme saadaan välitöntä tietoa joko paikan päällä tai verkon kautta, jolloin tilanteiden arviointi, hoitaminen, seuranta ja analysointi on ripeää.