Ovipuhelinjärjestelmät

Ovi-, hätä- ja sisäpuhelinjärjestelmät ovat suunniteltu kriittisen viestinnän tarpeisiin. Järjestelmät tarjoavat korkeaa turvallisuustasoa käyttäjilleen ja palvelevat akuuttien tilanteiden nopeassa käsittelyssä ja tilanteiden vaatimassa toiminnassa. Tehokas ja joustava järjestelmä tarjoaa laajat sovellusmahdollisuudet. Järjestelmä on yksinkertaisimmillaan heti käyttövalmis, mutta on räätälöitävissä lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin äänen välittämisessä.

Esimerkiksi virastoissa, laitoksissa, sairaaloissa, hoitokodeissa sekä sosiaalitoimen toimipisteissä hätäviestinnän turvaaminen on välttämätöntä. Henkilöi­hin ja materiaaliin kohdistuvan väkivallan estäminen sekä vierailijoiden ja vartijoiden liikkumisen turvaaminen on taattava.

Stanley Security Oy:n edustamat edistykselliset hätä- ja sellipuhelinjärjestelmät ovat integroitavissa yleiskuulutus- ja pu­helinjärjestelmiin, radiopuhelimiin, portti- ja ovipuhelimiin. Ne ovat myös liitettävissä osaksi toimitilojen kokonaisuudesta huolehtivia kameravalvonta- ja kulunhallintajärjestelmiä. Esimerkiksi sellipuhelinjärjestelmät soveltuvat hyvin myös portti- ja ovipuhelinyhteyksien hoitamiseen.