STANLEY Heat

Ylikuumenemisen riskit hallintaan

STANLEY Heat on uusi lämpötilojen valvontaan suunniteltu palvelu, joka perustuu mittaavaanlämpökamerateknikkaan ja kattaviin valvontapalveluihin. Lämpötilan vaihtelut valvottavassa laitteessa tai kohteessa voi olla oire tulevasta vioittumista tai alkavasta tulipalosta.

Lämpökameran tuottamalla ennakoivalla tiedolla lämpötilan vaihtelu huomataan ajoissa. Tarvittavat toimenpiteet voidaan käynnistää heti ja estää suuretkin vahingot ja taloudelliset tappiot kuten prosessin tai tuotannon keskeytyminen. 

Käyttökohteita mm:

  • Sähköasemat ja muuntamot
  • Sähkölaitteet
  • Putkistot ja eristeet
  • Turbiinit ja moottorit
  • Kemikaali-, puru- ja turvevarastot & säiliöt
  • Jätteen säilytys
  • Materiaalin laadun tarkkailu
  • Prosessin tarkkailu
  • Itsesyttyvän materiaalin valvonta


STANLEY Heat palvelut

Asennuksen ja käyttöönoton jälkeen lämpökamera valvoo sovittuja kohteita ja välittää ennalta määritellyt hälytystiedot 24/7 valvontapalveluun. Valvontapalvelut 24/7 tuotetaan korkean turvallisuus ja laatuluokituksen Stanley Security Oy:n turvapalvelukeskuksessa. Turvapalvelukeskus valvoo ja käynnistää sovitut toimenpiteet lämpötilahälytyksistä sekä raportoi lämpötilojen mittaustiedoista asiakkaalle. Lämpökameran kuvaa myös tallennetaan turvapalvelukeskuksen pilvipalvelussa, josta se on jälkikäteen saatavilla.

STANLEY Heat palveluun sisältyy lämpökamerajärjestelmän toimivuuden jatkuvaseuranta sekä huoltopalvelu, jotka takaavat luotettavan toimivuuden ja nopean korjauksen mahdollisille toimintahäiriöille.

STANLEY Heat -esite.