Kulunvalvonta ja työajanseuranta

STANLEY Security Oy:n kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät tuottavat asiakkaalle hyötyä sekä tehokkuutta. Kulunvalvonta mahdollistaa toimitilojen turvallisuuden varmistamisen ja omaisuuden suojaamisen ohjaamalla ja rajoittamalla kulkemista sekä estämällä luvatonta kulkemista toimitiloissa. 

Kulunohjaus, kulkemisen rajoittaminen sekä luvattoman kulkemisen estäminen kohdistuvat sekä yrityksen tai organisaation omaan henkilöstöön, että myös ulkopuolisiin henkilöihin. STANLEY Securityn kulunvalvontaratkaisu estää luvattoman kulkemisen toimitiloissa ja kontrolloi luvallista kulkemista.

STANLEY Securityn työajanseurantajärjestelmä, joka toimii ensisijaisesti työntekijöiden työajanhallintana, mahdollistaa myös ruokailunseurannan, vierailijoiden hallinnan sekä monipuoliset liitännät palkkahallinnon järjestelmiin.