Timecon® Worktime

Työajanseuranta helposti ja joustavasti

Työajanseuranta on Suomessa lakisääteinen, jonka mukaan työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa työntekijöiden kaikista tehdyistä tunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. Työajanseurantapalvelu mahdollistaa työnantajalle ja työntekijöille luetettavan tavan seurata työaikaa, josta saadaan helposti myös raportit palkanmaksuun.

STANLEY Security:n nykyaikainen työajanseuranta on nyt saatavilla uutena palveluna. Timecon® Worktime Mobile –palvelu on helppokäyttöinen ja nykyaikainen työajanseurantapalvelu, jota käytetään mobiililaitteilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Timecon® Worktime palvelu on helppokäyttöinen ja luotettava ratkaisu seurata yrityksen työaikakirjanpitoa. Palvelun tuottamisessa on huomioitu korkea toimintavarmuus, tietojen varmistukset ja tietoturvallisuus. 

Työaikakäyttäjät tekevät työaikakirjaukset omalla mobiililaitteellaan ja voivat samalla seurata henkilökohtaisien tuntisaldojen tilannetta. Palvelu tuottaa myös täydellisen työaikaraportin palkanlaskentaa varten sisältäen työajat, lomat, sairaslomat ja ylityöt. 

Palvelu sopii hyvin niin pienille kuin suurillekin yrityksille ja on helposti muokattavissa tarpeiden mukaan. Mobiilisti tehtyjen tuntikirjausten perusteella myös palkanlaskenta hoituu joustavasti säästäen aikaa ja vähentäen virheitä yrityksen hallinnossa.

Lue lisää Timecon® Worktime -esitteestä