Ravitsemus- ja ravintola-ala

STANLEY Analytics

Kannattavan liiketoiminnan varmistamiseksi ravintola- ja pikaruokapalveluissa on hallittava ja tunnettava asiakasvirtojen käyttäytyminen sekä nopeutettava läpimenoaikoja, jotta voidaan palvella mahdollisimman monia asiakkaita – tämä korostuu etenkin ruuhka-aikoina. Suurimmat yksittäiset kustannuserät palveluntuottajalle kiinteiden kustannusten lisäksi ovat raaka-aineiden hinta, hävikin hallinta sekä palkkakustannukset. Nämä tulee olla hallinnassa ilman, että asiakaskokemus tai -tyytyväisyys kärsii.

Ratkaisumme antaa mahdollisuuden puuttua näihin haasteisiin reaaliaikaisen tilannekuvan avulla, ei historialliseen tietoon perustuen. STANLEY Analyticsin reaaliaikainen tilannekuvajärjestelmä on asiakasvirtojen seurantaan ja analysointiin suunniteltu palvelu, joka perustuu kamera-analytiikkaan, sensoreihin. Palvelu tuottaa tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa asiakasmääristä, asiakkaiden liikkumisesta, läpimenoajoista ja ostokäyttäytymisestä. Pystyt hyödyntämään tarkkaa asiakastietoa päivittäin toimintojesi tehostamisessa esimerkiksi työvuorojen suunnittelussa, tuotteiden esillepanossa, tilojen käytön suunnittelussa tai online markkinoinnissa. STANLEY Analytics auttaa tekemään oikeita päätöksiä liiketoiminnan kehittämisessä.

Tarjottavat ratkaisut:

  • Asiakaslaskuri
  • Heatmap
  • Jonolaskuri
  • SLA-seuranta
  • Olosuhdevalvonta
  • Henkilöturva
  • Hävikinhallinta