Teollisuus ja rakentaminen

STANLEY Analytics

Laitteiden äkillinen alasajo tai vikaantuminen aiheuttaa teollisuudessa suuria ja turhia kustannuksia. Useissa tapauksissa olisi ennakoivalla laitevalvonnalla mahdollista havaita tulevat rikkoontumiset etukäteen. Esimerkiksi laakereiden kuluneisuus voidaan havaita seuraamalla tärinän tai kiihtyvyyden muutoksia.  

Rakentamisen aikana olosuhdetietojen seuraaminen ja niiden tallentaminen tarjoaa arvokasta tietoa rakennuttajalle. Langattomilla sensoreilla voidaan muun muassa  valvoa lämpötiloja, kosteutta eri vaiheissa rakentamista.

STANLEY Analyticsin reaaliaikaiseen tilannekuva mahdollistaa myös SLA-seurannan, jolloin seurataan ja raportoidaan alihankkijoiden ja omien työntekijöiden liikkuminen alueella.

 

Tarjottavat ratkaisut:

  • Ennakoiva huollonvalvonta
  • Olosuhdevalvonta
  • SLA-seuranta
  • Henkilöturva