Terveydenhuolto

STANLEY Analytics

Terveydenhuollossa työntekijöiden kokemus turvallisuudesta on heikentynyt viime vuosien aikana. Ammattilaiset saattavat joutua kokemaan uhkaavia tai asiattomia tilanteita omassa työssään jopa päivittäin. Samaan aikaan on tehty valtavia muutoksia toimintaympäristöihin.

STANLEY Analytics tarjoaa langattoman henkilöturvaratkaisun, jolla voidaan tehdä huonekohtainen paikannustarkkuus. Järjestelmä on nopeasti muokattavissa ja helppo ottaa käyttöön. Reaaliaikaisessa tilannekuvajärjestelmässä näkee henkilöturvahälytysten lisäksi varatut tilat, tilojen käyttöasteen sekä olosuhdetiedot.

Tarjottavat ratkaisut:

  • Henkilöturva
  • Tilatiedot
  • Olosuhdevalvonta
  • Käyttöasteet
  • Etsi kollega