Toimitilat ja kiinteistöt

STANLEY Analytics

Kiinteistöt ja toimitilat ovat muuttaneet muotoaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yksittäisistä huoneista on luovuttu ja siirrytty monitilatoimistoihin ja yhteisjakotiloihin. Uudenlainen ja vapaampi tilojen käyttö tuo mukanaan uusia haasteita, ellei niiden käytöstä ole tehty mahdollisimman yksinkertaista ja toimintakulttuuria tukevaa.

STANLEY Analytics mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan seurannan yhdestä käyttöliittymästä: Käyttöasteet, missä kollegat ovat, vapaat huoneet ja toimiston tilojen olosuhteet. Järjestelmä on helposti ja nopeasti muokattavissa uudelleen, mikäli käyttöympäristö muuttuu.

STANLEY Analytics on myös mahdollista liittää Stanley Connected Environment (SCE) järjestelmään, jolloin toimitilojenne tilaturvallisuus ja kiinteistöautomaatio saadaan ohjattua automaattisesti.

Tarjottavat ratkaisut:

  • Etsi kollega
  • Käyttöaste
  • Etsi vapaa tila
  • Henkilölaskuri
  • Olosuhdetieto
  • Henkilöturva