Unison-integrointialusta

Nykyaikainen turvallisuuden hallintajärjestelmä

Oikean turvallisuusjärjestelmän valitseminen tai monen eri järjestelmän integroiminen toisiinsa voi olla haastavaa. Yhdistämällä kaikki järjestelmät itsenäiseen Unison alustaan, saadaan yhtenäinen ja käyttäjäystävällinen ratkaisu koko turvallisuuden hallintaan.

Unison (Pacom Is. Unison) on kansainvälinen turvallisuuden integrointialusta, jolla alajärjestelmiä integroimalla saavutetaan nykyaikainen ja käyttötarkoituksen mukainen turvallisuus. Unison-integraatioalusta onkin käytössä eripuolilla maailmaa vankiloista ja lentokentistä, kauppakeskuksiin ja yksittäisiin liiketiloihin.

Unison-integrointialusta voidaan asentaa omaan turvaverkkoon ilman yhteyttä ulkopuolisiin verkkoihin tai järjestelmä voidaan liittää osaksi laajennettua turvaverkkoa. Käytettäessä laajennettuna turvaverkkona STANLEY Securityn ASP-palvelua, voidaan turvallisuuspalvelua laajentaa valvonta- ja käyttötukipalveluilla. STANLEY Securityn tarjoama SAAS palvelu Unisonin-integraatioalustan kanssa on myös sama, jota STANLEY Security itse turvaratkaisunaan käyttää.

Unison-integrointialustalla voidaan kiinteistön turvallisuutta sekä tehostaa, että helpottaa. Unison tekee tämän automatisoimalla eri tekniikoita ja poistamalla käyttäjiltä turhia toimintoja. Samalla alijärjestelmien hälytyksiä ja toimintaa voidaan valvoa vektoripohjaisesta hallintagrafiikasta. Samasta grafiikasta voidaan valvoa niin kulunvalvontaa, paloilmaisimia, alueiden henkilömääriä, IT-verkkoja ja kiinteistön tai tuotantolaitteiden tilaa. Samalla käyttötarkoitukseen muokattavalla hallintagrafiikalla voidaan ohjata tilojen ja ovien käyttäytymistä esim. uhka- tai poikkeustilanteissa. Tilat voidaan myös automatisoida käyttötarpeiden mukaan muokkautuviksi.

Unison-integrointialusta perustuu alijärjestelmien toteuttamiin toimintoihin. Tarjoamalla laajan liitettävyyden STANLEY Securityn omiin, sekä kolmannen osapuolten järjestelmiin, turvattavaan ympäristöön voidaan valita paras mahdollinen käyttöä tukeva kokonaisuus. Hyödyntää voidaan myös monia asiakkaan jo omistamia turvatekniikan järjestelmiä, ja koska Unison käyttää olemassa olevaa järjestelmää, olemassa olevan järjestelmän käyttöönotto tapahtuu jo kohteessa hyväksi todettujen asetusten pohjalle.

Jos haluat tutustua tarkemmin tähän 22 maassa myynnissä olevaan turvallisuusalustaan, ota yhteyttä STANLEY Security Oy:n asiakaspalveluun tai tutustu tuotteen kansainvälisiin sivuihin.

 

Esimerkkejä integroitavista ratkaisumahdollisuuksista: